Въздухоопорни съоръжения
Въздухоопорното съоръжение представлява гъвкава обвивка, изработена от здрава, устойчива тъкан без метална конструкция, която е херметически закрепена към основата. Вътре в обвивката се подава въздух, който създава свръхналягане и поддържа формата на конструкцията. Конструкцията е безопасна и надеждна при експлоатация. Спадът на налягането, който изпитва човек, влизащ във въздухоопорното съоръжение, е приблизително равен на спада на налягането при слизане с асансьор от шестия етаж.

Въздухоопонрото съоръжение е най-доброто решение в случаите когато се нуждаете от голямо, светло пространство без метални подпори. Спортни площадки, надуваеми тенис кортове, центрове за отдих, плувни басейни, изложбени зали, станции за техническо обслужване, надуваеми хангари, временни сгради, временни конструкции, складови и производствени помещения – това дори не е пълният списък на възможните приложения на такива съоръжения.

Предимства на въздухоопорните съоръжения:

• възможност за покритие на големи площи;
• ниска цена в сравнение със стационарните сгради и конструкции;
• ниски разходи по поддръжка и експлоатация;
• висока скорост на монтаж и демонатж;
• впечатляващ външен вид, светлопропускливост;
• безопасност, устойчивост на земетресения;
• възможност за монтаж в различни климатични зони;
• възможност за използване на повърхността на купола за рекламни цели.

Стандартните форми на въздухоопорните сгради са цилиндрични и сферични. Разполагаме също така с технология за производство на надуваеми конструкции със сложни хиперболични и параболични форми, както и на конструкции, съставени от няколко повърхности. Надуваемият купол може да бъде както симетричен, така и асиметричен. Нивото на подготовка на нашите специалисти ни позволява да реализираме разнообразни архитектурни идеи и да намираме най-добрите решения в зависимост от конкретните местни условия и пространствени възможности.

Имаме опит в производството на въздухоопорни съоръжения с площ от 15 до 7700 кв.м. и височина от 5 до 25 метра. Имаме опит и в монтирането на въздухоопорни конструкции както на хоризонтални, така и на наклонени повърхности, на площи с променлива височина, с възможност за закрепване на обвивката към вертикални стени или сгради, или към обекти в естествения ландшафт.


Съставни елементи на въздухоопонрото съоръжение:


Обвивка (основна или вътешна)

Обвивката е изработена от техническа тъкан, покрита с полимер на базата на PVC. Вътрешната (енергоспестявща) обвивка се включва в Комплектацията, когато експлоатационните условия на въздухоопорното съоръжение изискват отопление или охлаждане. Тъканите, които използваме за производството на обвивката, са перфектно подбрани по отношение на такива параметри като здравина, износоустойчивост, адхезия, устойчивост на UV лъчи, въздействие на бензин и смазочни вещества, водо- и въздухонепроницаемост, пластичност, издръжливост. Платовете имат температурен диапазон от - 30° до + 70° C, експлоатационен живот над 15 години и висока степен на защита от UV лъчи.


Фундамент

Тъй като въздухът във въздухоопорната конструкция е под налягане, обвивката има тенденция да се „откъсва” от повърхността на земята. Благодарение на основата това не се случва. Фундаментът може да бъде два вида – баластов или пилотен. Баластовият фундамент може да бъде монолитен, излят с бетон с помощта на кофраж, или направен от бетонни блокове, разположени по периметъра. Пилотният вид фундамент представлява завинтени или забити в почвата винтови пилоти.


Комплект за закрепване на обвивката към фундамента

Това е комплект от стоманени ъгли и анкерни болтове, служещи за закрепване на обвивката на въздухоопорната конструкци към фундамента.


Отоплителна и вентилационна система

Използва се за подаване на въздух във въздухоопорната конструкция. Състои се от вентилационна система с центробежен вентилатор и отоплително устройство за нагряване на въздуха във вътрешността на въздухоопорното съоръжение. Енергийният източник на отоплителното устройство може да бъде газ, дизел, електричество или гореща вода.


Резервна вентилационна система

В случай, че основният вентилатор излезе от строя, резервната вентилационна система се включва автоматично. Системата е оборудвана с дизелов двигател, механизъм за автоматично пускане и спиране, акумулаторна батерия, мехнизъм за автоматично зареждане на батерията, манометър, резервоар за гориво за 24-часова работа и табло за управление.


Шлюзови системи („въртяща се врата", товарен отсек, транспортен шлюз)

Предназначени са за влизането и излизането на хора и превозни средства в обвивката на въздухоопорното съоръжение, без загуба на налягане. Най-удобният шлюз за използване, който има голям пропускателен капацитет, е „въртящата се врата”. За транспортирането на големи предмети в надуваемото съоръжение се използват товарен отсек или транспортен шлюз. При необходимост могат да се използват едновременно няколко шлюзови системи.


Източници на светлина (прожектори)

Прожекторите, прикрепени към купола на сградата, имат специални функции за защита от падане. Прожекторите могат да се монтират и на специални стълбове, разположени по периметъра на въздухоопорното съоръжение.


Технически подробности и повече информация можете да намерите на сайта - vector-build.com