Предимства на детските центрове за игра Вектор
 • Разнообразие от геометрични форми
  Изработваме центрове за игра с различни геометрични форми (квадратни, правоъгълни, овални, кръгли), което ни позволява да придадем на съоръжението оригинален вид, както и да използваме пространството за игра рационално.

 • Тематичен дизайн
  Извършваме проектиране на центрове за игра по конкретна тема, по избор на клиента.

 • Ексклузивни модели
  90% от нашите поръчки се изпълняват индивидуално и според желанията и предпочитанията на клиента.

 • Индивидуално проектиране
  При проектирането на детския център вземаме предвид разположението на помещението и входа към центъра за игра. Определя се маршрута, по който ще се преминава, за да се използва оптимално зоната за игра. Клиентите сами решават кои игрални елементи да бъдат включени в комплекса.

 • Възможност за допълнителна Комплектация
  Клиентите имат възможност да използват собствените си средства рационално, като изберат основната Комплектация на центъра-лабиринт и на по-късен етап да прибавят още допълнителни игрални елементи.

 • Безопасна експлоатация
  Конструкцият на детския център за игра има оптимални характеристики, осигуряващи неговата безопасна експлоатация.

 • Универсална употреба
  Детските центрове обикновено се използват на закрито. По желание на клиента стаята за игра може да бъде оборудване с подвижен покрив и странични завеси за употреба на открито през лятото.

 • Лесно сглобяване и разглобяване
  В зависимост от размера, центърът за игра може да бъде сглобен в рамките на 1 до 4 дни и разглобен за 1 ден. Сглобяването и раглобяването се извършват лесно, без никакви затруднения. Лесният монтаж и демонтаж Ви позволяват с лекота да променяте мястото, на което центърът е инсталиран, с цел най-изгодно използване на комплекса.

 • Използване на местни материали
  Местните материали съставляват 70% от материалите, използвани при производството на центровете, което се отразява на цената на продукта и отличава нашата оферта в сравнение с чуждестранните ни конкуренти. Използват се само качествени материали, които гарантират за важни показатели, като например дълготрайност и устойчивост. В нашата практиката имаме само единични случаи на гаранционно обслужване. Възстановяването или подмяната на най-често използваните елементи се извършва след 2 до 5 години интензивна и непрекъсната употреба.

При продажбата на нашия продукт предоставяме технически паспорт, становище на хигиенното обслужване и инструкция за монтаж. Продуктът е с гаранция 12 месеца.