Κτήρια με φουσκωτό σύστημα στήριξης

Προμελέτες κατασκευών με φουσκωτό σύστημα στήριξης

Αυτό το είδος κατασκευής προϋποθέτει την ύπαρξη κλειστών φουσκωτών μόντουλ που γεμίζουν με συμπιεσμένο αέρα, και χρησιμεύουν ως στηρίγματα ενώ παράλληλα δίνουν σχήμα στην κατυασκευή.

Τα βασικά πλεονεκτήματα κατασκευών με φουσκωτό σύστημα στήριξης είναι η ευκολία στη μεταφορά, μικρό μέγεθος σε αποσυναρμολογημένη μορφή. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο. Δεν χρειάζονται κλεισιάδες, προετοιμασία εδάφους, θεμέλιο. Είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται συχνές και γρήγορες επανεγκαταστάσεις.

Η προμελέτη κατασκευής με φουσκωτό σύστημα στήριξης είναι μοναδική για κάθε πελάτη και γίνεται με βάση τις ιδιαιτερότητες της παραγγελίας.