Κτήρια με φουσκωτό σύστημα στήριξης
 
 
Καινούργια κατεύθυνση
Κατασκευή βαρκών και ταχύπλοων:
Rigid inflatable boats
 
 
 

Προμελέτες κατασκευών με φουσκωτό σύστημα στήριξης

Αυτό το είδος κατασκευής προϋποθέτει την ύπαρξη κλειστών φουσκωτών μόντουλ που γεμίζουν με συμπιεσμένο αέρα, και χρησιμεύουν ως στηρίγματα ενώ παράλληλα δίνουν σχήμα στην κατυασκευή.

Τα βασικά πλεονεκτήματα κατασκευών με φουσκωτό σύστημα στήριξης είναι η ευκολία στη μεταφορά, μικρό μέγεθος σε αποσυναρμολογημένη μορφή. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο. Δεν χρειάζονται κλεισιάδες, προετοιμασία εδάφους, θεμέλιο. Είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται συχνές και γρήγορες επανεγκαταστάσεις.

Η προμελέτη κατασκευής με φουσκωτό σύστημα στήριξης είναι μοναδική για κάθε πελάτη και γίνεται με βάση τις ιδιαιτερότητες της παραγγελίας.

Κάντε μας μια ερώτηση. Παραγγελία